Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Διαγώνισμα ΑΟΔΕΥ (1ο και 2ο)ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1o k 2o
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α΄

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι και Α6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α1. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού.
( 4 μονάδες)
Α2. Η διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών μιας επιχείρησης, είναι λειτουργία της διεύθυνσης.
( 4 μονάδες)
Α3. Ο Fayol ανέπτυξε γραφικές μεθόδους απεικόνισης σχεδίων, με στόχο τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο και έδωσε έμφαση στη σημασία του χρόνου και του κόστους για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της εργασίας.
( 4 μονάδες)
Α4. Σ΄ ένα σχολείο το αρμόδιο στέλεχος σχεδιάζει το πρόγραμμα λειτουργίας, οργανώνει τους πόρους που διαθέτει και κατανέμει αρμοδιότητες, διευθύνει την όλη διαδικασία και τέλος ελέγχει το αποτέλεσμα.
( 4 μονάδες)
Α5. Οι πληροφορίες εντάσσονται στις εισροές και στις εκροές της επιχείρησης.
( 4 μονάδες)

Α6. Η επιχείρηση ταυτίζεται πλήρως με τις υπόλοιπες κοινωνικές οργανώσεις χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο που να τις ξεχωρίζει από αυτές.
( 4 μονάδες)

Στις παρακάτω προτάσεις από Α7 μέχρι και Α9 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α7. Το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί το κράτος ανήκει στο:
α) πολιτισμικό περιβάλλον
β) νομικό περιβάλλον
γ) πολιτικό περιβάλλον
δ )κοινωνικό περιβάλλον.
( 6 μονάδες)

Α8. Θεσμικός στόχος ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι:
α) η μείωση του κόστους των υπηρεσιών που απέχει.
β) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευση στους κατοίκους της περιοχής.
γ) η δημιουργία εμποδίων εισόδου στους ανταγωνιστές.
δ) η μεγιστοποίηση των κερδών του.
( 6 μονάδες)
Α9. Η αντιμετώπιση των φορολογικών και νομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης είναι μία από τις ενέργειες της:
α) παραγωγικής λειτουργίας.
β) εμπορικής λειτουργίας.
γ) οικονομικής λειτουργίας.
δ) νομικής λειτουργία.
( 6 μονάδες)
Α10. Ποιο το αντικείμενο της Διοίκησης των επιχειρήσεων και ποια τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της ;
( 8 μονάδες)


ΟΜΑΔΑ Β

Β1. Να αναπτύξετε τις απόψεις για την Οργάνωση και Διοίκηση (management) του Taylor και του Max Weber.
( 16 μονάδες)
B2.  Nα αναπτύξετε την Οργάνωση ως βασική λειτουργία της διοίκησης (management).
( 14 μονάδες)
B3. i) Τι γνωρίζετε για το κίνημα των ανθρωπίνων σχέσεων; Αναπτύξτε αναλυτικά.
( 10 μονάδες)
       ii) Τι εκφράζουν και που αναφέρονται οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης; Αναπτύξτε αναλυτικά.
( 10 μονάδες)

 


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου