Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

ΣΟΣ ΣΤΟ ΑΟΘ 2016

ΑΟΘ SOS 2016

Διακινδυνεύοντας προβλέψεις για το ΑΟΘ :

Για τα Σωστό ή Λάθος και τα πολλαπλής επιλογής:

  Προσέχουμε ιδιαίτερα τις ταυτόχρονες μεταβολές στο 2ο , 4ο και 5ο κεφάλαιο. Παράδειγμα:
α) Αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών (το αγαθό είναι κανονικό) κατά το ίδιο ποσοστό, τότε οι καταναλωτές θα ζητούν την ίδια ποσότητα με αυτή που ζητούσαν αρχικά, δηλαδή πριν τις μεταβολές.
Λάθος, θα ζητούν λιγότερη ποσότητα
β) Το παραπάνω με κατώτερο αντί για κανονικό αγαθό, χρειάζεται να ξέρουμε το μέγεθος των αντίστοιχων μεταβολών.
γ) Δύο αγαθά χ και ψ είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Το χ έχει ανελαστική ζήτηση ενώ το ψ έχει ελαστική ζήτηση. Αν μειωθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών στην παραγωγή του χ τότε:
  •    θα αυξηθεί η Supply στο χ , με αποτέλεσμα την μείωση της P και την αύξηση της Q στο χ. Επίσης η Σ.Δ του χ θα μειωθεί γιατί η ζήτηση είναι ανελαστική.
  •   επειδή τα αγαθά είναι συμπληρωματικά, η μεταβολή της τιμής του χ μεταβάλλει προς την αντίθετη κατεύθυνση τη ζήτηση του ψ. Άρα η ζήτηση του ψ θα αυξηθεί με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας. Η ΣΔ του ψ θα αυξηθεί. Η ελαστικότητα του ψ δεν παίζει ρόλο γιατί η μετακίνηση γίνεται επί της καμπύλης προσφοράς και όχι επί της καμπύλης ζήτησης.
     
δ) Αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού κατά 25% (Εs=1) και ταυτόχρονα αυξηθεί ο αριθμός των παραγωγών που προσφέρει το αγαθό κατά 15% , τότε.......η τελική προσφερόμενη θα είναι μικρότερη της αρχικής!
....και άλλα τέτοια ανάλογης σκέψης και ανάλυσης.

Ωραία εξάσκηση για Σ/Λ είναι αυτά που έχει στο 5ο κεφ. του σχολικού βιβλίου! (σελ. 104)

Ορισμένες φορές για Σ/Λ, βάζουν μία φράση όπως ακριβώς την έχει διατυπωμένη το βιβλίο και για να σας μπερδέψουν αλλάζουν μία λέξη , η οποία βέβαια αλλάζει και το νόημα της πρότασης. Για παράδειγμα δείτε : 
ο σπουδαιότερος παράγοντας της προσφοράς είναι ο χρόνος. ?
....λάθος είναι...γιατί ο χρόνος είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας του μεγέθους της ελαστικότητας της προσφοράς. Μεγάλη προσοχή λοιπόν και όχι βιασύνες!

Μπορεί να βάλουν για Σ/Λ μία φράση από την ενότητα που έβαλαν την περασμένη χρονιά ως ερώτηση ανάπτυξης. Το 2012 έβαλαν ως ανάπτυξη τις ανάγκες από το 1ο κεφάλαιο.

Προσοχή σε σ/λ από Ροβινσώνα Κρούσο

Εντελώς ενδεικτικά δείτε τα παρακάτω στα οποία αρκετοί/ες μπερδεύονται: 
-Το κόστος ευκαιρίας οφείλεται στο οικονομικό πρόβλημα....Σωστό
-Το αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας οφείλεται στην καταλληλότητα των παραγωγικών συντελεστών...Λάθος
-Στη συνάρτηση παραγωγής διακρίνουμε την παραγωγική αποτελεσματικότητα...Σωστό
-Το οριακό προιόν είναι το προιόν που παράγει κάθε φορά ο επιπλέον εργάτης..Λάθος
-Όταν αρχίζει να λειτουργεί ο ΝΦΑ ο συντονισμός των εργατών μεταξύ τους και σε σχέση με το έδαφος δεν έχει άλλα περιθώρια βελτίωσης....Σωστό
-Το μεταβλητό κόστος αρχικά αυξάνεται έντονα και στη συνέχεια φθίνει η αύξησή του...Λάθος
-Η επιχείρηση προσφέρει για τιμές που είναι μεγαλύτερες από το μέσο μεταβλητό κόστος...Σωστό
-Η περίπτωση Εs=0 αφορά αγαθά πλήρως απαραίτητα για τον  καταναλωτή όπως τα φάρμακα...Λάθος
-Η ανώτατη τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή ισορροπίας...Λάθος
-Η μεταβολή της ζήτησης , με σταθερή την S, μεταβάλλει προς την ίδια κατεύθυνση τη Po και την Qo...Σωστό
-Οι προτιμήσεις των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης...Λάθος (της αγοραίας)


ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 
Από 1ο κεφάλαιο:
- διακρίσεις οικονομικών αγαθών
- ιδιότητες αναγκών
- οικονομικό κύκλωμα
- αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή με πληροφορίες - παραγωγικοί συντελεστές
Από 2ο κεφάλαιο:
- το εισόδημα των καταναλωτών και διακρίσεις αγαθών με βάση την εισοδηματική ελαστικότητα
- μεταβολή ζήτησης και ζητούμενης
-ειδικές περιπτώσεις καμπύλης ζήτησης και Εd 
- ορισμός Εd, σχέση με ΣΔ  και χρησιμότητα για επιχειρήσεις και κράτος
Aπό 3ο κεφάλαιο:
- Έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της στοιχεία (προσοχή μη μπερδευτείτε με σελίδα 16 σχολικού)
- χρονικός ορίζοντας και πως επηρεάζει την ελαστικότητα της προσφοράς (συνδυαστική με 4ο)
- ΝΦΑ και βασικά σημεία που τον διέπουν- Οριακό κόστος
Από 4ο κεφάλαιο:
- ερμηνεία νόμου προσφοράς (στη πρώτη σελίδα του κεφαλαίου). Εδώ κάνετε και το διάγραμμα που σας έχω δώσει: δύο σταθερές τιμές και οριακό κόστος στο ίδιο σύστημα αξόνων
- προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς
Από 5ο κεφάλαιο:
- έννοια και λειτουργία αγοράς

Για ομάδα Γ:
- 1ο ή 3ο (AP, MP, ΝΦΑ)
- 2ο, μία ασκηση σαν την 8 του σχολικού (σελίδα 50) , ίσως με την προσθήκη ακόμα ενός προσδιοριστικού παράγοντα ζήτησης για να το δυσκολέψει λίγο. Να θυμάστε το ...ceteris paribus!!!


Για ομάδα Δ:
- ανώτατη τιμή (καπέλο, αντίστροφο καπέλο, έσοδα στην ανώτατη). Pa*Qs=έσοδα στην ανώτατη
- ισοσκελή υπερβολή με διακρίνουσα και καμιά εύκολη ριζούλα σε συνδυασμό με ανώτατη τιμή
- πόσο τοις εκατό πρέπει να μεταβληθεί η προσφορά (ή η ζήτηση) ώστε να εξαλειφθεί το έλλειμμα στην Pa
- άσκηση σαν την 7 του σχολικού αλλά να μεταβάλλεται η προσφορά και όχι η ζήτηση
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου