Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΔΕΥ (1ο Κεφάλαιο)ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                               ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: 1ο Κεφάλαιο
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 2

ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις από το Α.1. μέχρι και το Α.6. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς  και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α1.
Η επιχείρηση είναι  αποκλειστικά παραγωγική μονάδα.                                                                                                                                                       Μονάδες 4
Α2.
Οι δευτερεύουσες λειτουργίες πρέπει να αναπτύσσονται όλες στο ίδιο επίπεδο.                                            
                                                                                                            Μονάδες 4
Α3.
Η αόρατη διοικητική λειτουργία συνδυάζει τους παραγωγικούς συντελεστές, σύμφωνα με τη «βασική οικονομική αρχή», αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα.                                       Μονάδες 4
Α4.
Ο μηχανισμός ανατροφοδότησης, αν και είναι μηχανισμός ελέγχου για την επιχείρηση, δεν παρέχει επιπλέον πληροφορίες σε αυτή.                   Μονάδες 4
Α5.
 Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης είναι                         μία από τις ενέργειες της νομικής λειτουργίας                                    Μονάδες 4                       Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α8, να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.


Α6.
Η έρευνα τιμών, η αγορά και η αποθήκευση πρώτων υλών είναι ενέργεια της : 
α)
εμπορικής λειτουργίας.
β)
οικονομικής λειτουργίας
γ)
λειτουργίας των προμηθειών
δ)
λειτουργίας της πληροφόρησης
                                                                                                             Μονάδες 5
Α7.
Η κουλτούρα της επιχείρησης είναι:
α)
οι ιδέες της.
β)
οι τρόποι συμπεριφοράς που είναι αποδεκτοί μέσα σε αυτή.
γ)
όλα τα παραπάνω.
δ)
τίποτα από τα παραπάνω.
                                                                                                            Μονάδες 5
Α8.
Ποιο στοιχείο από τα παρακάτω δεν εντάσσεται στο ειδικό περιβάλλον της επιχείρησης; 
α)
Oι καταναλωτές και οι πελάτες.
β)
Οι προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών.
γ)
Το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας.
δ)
Οι τράπεζες.
                                                                                                            Μονάδες 5
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις
Α9.    Να αναφέρετε ορισμένες ευθύνες της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.                                                                                                                  Μονάδες 9
Α10.   Ποια έννοια διακρίνει τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες κοινωνικές οργανώσεις και από ποια στοιχεία αποτελείται;                                                Μονάδες 6

Ομάδα Β΄
Β1.    Δώστε τον ορισμό της επιχείρησης. Είναι όλες οι παραγωγικές μονάδες επιχειρήσεις; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.                              Μονάδες 15
Β2.    Να περιγράψετε την επιχείρηση ως θεσμό.                                         Μονάδες 12
Β3.    α) Γιατί οι οικονομικοί παράγοντες αποτελούν το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος της επιχείρησης;                                              Μονάδες 5
         β)  Ποιοι οι στόχοι των οικονομικών παραγόντων.                 Μονάδες 6
Β4.    Η κοινωνική οργάνωση  της επιχείρησης. Αναπτύξτε αναλυτικά.      Μονάδες 12
                                       
                                                    ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ           

ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου