Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Ενδεικτικές ασκήσεις στο κεφάλαιο της προσφοράς.1.   Να εξηγήσετε και να δείξετε διαγραμματικά τι θα συμβεί στην προσφορά ενός γεωργικού προϊόντος αν:
     α)  μειωθεί η τιμή του λιπάσματος.
     β)  αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης των γεωργικών μηχανημάτων.
     γ)  έχουμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. χιονιάς, πλημμύρες, ξηρασία κ.α).2.   Να συμπληρωθεί ο πίνακας προσφοράς εάν γνωρίζετε ότι η ελαστικότητα προσφοράς είναι σταθερή μεταξύ όλων των συνδυασμών.
Τιμή
Ποσότητα
20
  50
30
  75
;
150
80
;
Να βρεθεί επίσης η εξίσωση της καμπύλης προσφοράς.


3.   Έστω τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής ενός προϊόντος:
Προϊόν
Μεταβλητό Κόστος
1
  25
2
  45
3
  60
4
  80
5
110
6
144
7
210
8
320
Έστω ότι τα σταθερά έξοδα της επιχείρησης είναι 100 χρημ. μον.
           α)  Να βρεθεί ο πίνακας της προσφοράς της επιχείρησης βραχυχρόνια, να κατασκευαστεί η καμπύλη της προσφοράς και να ερμηνευθεί η πορεία της.
           β)  Να βρεθεί η ελαστικότητα της προσφοράς καθώς οι τιμές αυξάνονται.4.   Έστω τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής ενός προϊόντος.
Q
VC
AVC
MC
1
2
3
4
5
6
4002250

330

380


330


1050
      α)  Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα.
     β)  Να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς  του προϊόντος.
     γ)  Να κατασκευαστεί η αντίστοιχη καμπύλη προσφοράς.
     δ)  Να υπολογιστούν οι ΕS και να χαρακτηριστεί η προσφορά με βάση το βαθμό ελαστικότητας.

5.   Μια επιχείρηση παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο.
Μονάδες προϊόντος
1
2
3
4
5
6
Μέσο συνολικό κόστος
500
300
250
250
300
400
    
     Τα σταθερά έξοδα της επιχείρησης είναι 300 χρημ. μον.
     ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
     α)  Να προσδιορισθεί ο πίνακας προσφοράς του προϊόντος στη βραχυχρόνια περίοδο.
     β)  Αν η τιμή του προϊόντος είναι 600 χρημ. μον. συμφέρει η παραγωγή της 6ης μονάδας και γιατί;


6.   Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας προσφοράς μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και αντιμετωπίζει μόνο το εργατικό κόστος.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Ρ
QS
Εργατικό Κόστος
Α
4
100
2.000
Β
6
110
2.500
Γ
8
130
2.000
Δ
8
120
3.000
Ε
10
160
4.000
Ζ
12
168
4.000
          α)  Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες της προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται.
     β)  Πόσες καμπύλες προσφοράς μπορείτε να δείξετε στο ίδιο διάγραμμα;


7.   Δίνονται οι ακόλουθοι πίνακες που αφορούν τις επιχειρήσεις Χ και Ψ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ψ
Q
MC

Q
TC
0
-

0
20
2
4

4
36
4
5

8
56
10
6

12
80
20
8

18
128
Να κατασκευαστεί ο πίνακας της αγοραίας καμπύλης προσφοράς και στη συνέχεια η αγοραία καμπύλη προσφοράς.

  

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου