Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑΔΑ Α΄
Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις A1 – A5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη
Α1.    Το κινητό τηλέφωνο ενός φοιτητή είναι αγαθό υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό.
Μονάδες 3
Α2.    Το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίζεται ένα εργοστάσιο, ανήκει στο συντελεστή παραγωγής «κεφάλαιο».
Μονάδες 3
Α3.    Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α σε όρους του αγαθού Β δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Β θυσιάζονται, όταν παράγεται μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α.
Μονάδες 3
Α4.    Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) δείχνει τους μέγιστους δυνατούς συνδυασμούς παραγωγής.
Μονάδες 3
Α5.    Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά καθεμία ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό.
Μονάδες 3


Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α7, να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6.    Το κλιματιστικό που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση είναι αγαθό:
          α. υλικό, διαρκές και καταναλωτικό
          β. καταναλωτό και καταναλωτικό
          γ. καταναλωτικό και κεφαλαιουχικό
          δ. υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό
Μονάδες 5
Α7. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 3. Αυτό σημαίνει ότι:
α.     για να παραχθεί μία μονάδα Ψ, θυσιάζονται 3 μονάδες από το αγαθό Χ
β.     για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα Χ, θα θυσιαστούν 3 μονάδες Ψ
γ.     μία αύξηση της ποσότητας του Ψ κατά 1%, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του Χ κατά 3%
δ.     τίποτα από τα παραπάνω
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ Β΄
Αφού δώσετε τον ορισμό των οικονομικών αγαθών και αναφέρετε το βασικό τους χαρακτηριστικό, να αναπτύξετε αναλυτικά τα είδη τους. Να δώσετε παραδείγματα.
Μονάδες 25
ΟΜΑΔΑ Γ΄
Μια οικονομία απασχολεί 5 εργάτες στην παραγωγή δύο αγαθών Χ και Ψ. Ο κάθε εργάτης μπορεί να παράγει είτε 12 μονάδες του Χ, είτε 36 μονάδες του Ψ. Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
Η παραγωγή ανά εργάτη παραμένει σταθερή.
Ζητείται:
Γ1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.
Μονάδες 8
Γ2. Να σχεδιάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας.
Μονάδες 7
Γ3. Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας του Χ.
Μονάδες 5
Γ4. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ.
Μονάδες 5ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας, που παράγει τα αγαθά Χ και Ψ.

Συνδυασμοί Παραγωγής
Αγαθό Χ
Αγαθό ψ
Α
                   0
                 50
           Β
                  10
                 40
           Γ
                  20
                 25
           Δ
                  30
                  0


Ζητείται :
Δ1. Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ
                                                                    Μονάδες 6
Δ2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ
                                                                    Μονάδες 6
Δ3. Να σχεδιάσετε την Κ.Π.Δ. της οικονομίας
                                                                    Μονάδες 5
Δ4. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία στη μέθοδο παραγωγής των δύο αγαθών,   με τέτοιο τρόπο ώστε, να διπλασιαστεί η ποσότητα του Ψ και να μεταβληθεί η ποσότητα του Χ κατά 20% σε κάθε συνδυασμό, να κατασκευάσετε τη καινούρια Κ.Π.Δ της οικονομίας.
                                                                    Μονάδες 8
ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
  1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
  2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
  3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
  4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
  5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
  6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
  7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των θεμάτων.

EYXOMAI ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου