Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΟΘ


Επαναληπτικές ασκήσεις στις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


1.     Έστω η αγορά ενός προϊόντος με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς. Η συνάρτηση προσφοράς είναι η Qs = 20.000 P  ενώ στο σημείο ισορροπίας η ΕD = -1 και η συνολική δαπάνη (ΣΔ) γίνεται μέγιστη και ίση με 180.000 χρηματικές μονάδες.

α.    Να βρείτε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης καθώς και το σημείο ισορροπίας της αγοράς.

β.   Να δείξετε διαγραμματικά το σημείο ισορροπίας.

γ.   Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών κατά 25% με αποτέλεσμα, στην τιμή ισορροπίας, να παρουσιαστεί έλλειμμα ίσο με 30.000 μονάδες παραγωγής:

i.    να βρείτε την εισοδηματική ελαστικότητα (Εy) καθώς αυξάνεται το εισόδημα.

ii.   να υπολογίσετε τη νέα συνάρτηση ζήτησης.

iii.   να υπολογίσετε το νέο σημείο ισορροπίας της αγοράς, μετά την αύξηση του εισοδήματος.

δ.    Πριν την αύξηση του εισοδήματος, το κράτος επέβαλε ανώτατη τιμή (ΡΑ), με αποτέλεσμα η μέγιστη παράνομη τιμή που ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές ήταν 3,6€. Να βρείτε την ανώτατη τιμή και το «καπέλο» που δημιουργήθηκε.2.     Έστω ατομική συνάρτηση προσφοράς Qs = 20 P. Αν το πλήθος των παραγωγών είναι 1.000 άτομα διαμορφώνεται σημείο ισορροπίας στην αγορά (Ρ0 = 3, Q0 = 60.000). Στο σημείο ισορροπίας η Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) είναι μέγιστη και η ΕD = -1.

α.    Να βρείτε τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

β.   Το κράτος επιβάλλει  κατώτατη τιμή PK και η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχεται στις 400.000€. Να υπολογίσετε την ΡΚ.

γ.   Ποια η ΣΔ των καταναλωτών στην ΡΚ.

δ.   Πόσο τοις εκατό μεταβλήθηκε η ΣΔ λόγω της επιβολής της ΡΚ;

ε.   Σε ποια τιμή η ΕD = ;

ζ.   Σε ποια τιμή το πλεόνασμα είναι τριπλάσιο της ζητούμενης ποσότητας;


3.     Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας που παρουσιάζει τις τιμές και τις ποσότητες για τα αγαθά Χ και Ψ.

ΑΓΑΘΟ Χ
ΑΓΑΘΟ Ψ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α
2
15
3
20
Β
;
18
3
;

α.    Να υπολογίσετε τα κενά των δύο πινάκων, με δεδομένο ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή από τον συνδυασμό Α προς τον Β, για το αγαθό Χ, είναι ΕD =  και το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ ισούται με 2.

β.    Τι είδους αγαθά είναι τα Χ και Ψ μεταξύ τους; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

γ.    Να υπολογίσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης και για τα δύο αγαθά και να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της.

δ.    Όταν η ποσότητα του αγαθού Χ είναι 15 μονάδες απασχολούνται 5 εργάτες (εργασία είναι ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής) και η αμοιβή του κάθε εργάτη είναι 30€. Να υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος του αγαθού Χ για Q = 15.

ε.    Με δεδομένο ότι το μέσο προϊόν του Χ για Q = 18 είναι μέγιστο να υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος του Χ για τη συγκεκριμένη ποσότητα παραγωγής.


4.     Έστω μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και μπορεί να παράγει είτε το αγαθό Χ είτε το αγαθό Ψ. Το μέσο προϊόν του Χ είναι ίσο με 5 και το μέσο προϊόν του Ψ είναι 10. Οι εργάτες που απασχολεί η επιχείρηση είναι 5.

α.    Να δείξετε σε έναν πίνακα τις παραγωγικές δυνατότητες της επιχείρησης.

β.    Να βρείτε την εξίσωση παραγωγής της επιχείρησης.

γ.    Πόσες μονάδες του Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 20 μονάδες του Ψ;

δ.    Ποια η μέγιστη ποσότητα του Ψ όταν το Χ είναι 12;

ε.    Με δεδομένο ότι το ημερομίσθιο του εργάτη παραμένει σταθερό και ίσο με 20€ και είναι το μοναδικό κόστος που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, να εξετάσετε υπολογιστικά ποιος συνδυασμός παραγωγής συμφέρει να παράγεται από την επιχείρηση.

Δίνεται τιμή του αγαθού Χ = 2 € και

τιμή του αγαθού Ψ = 1,5 €


           ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ!!!
                             ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΚΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου