Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.

Έντεκα χρήσιμες συμβουλές για να πετύχετε υψηλές επιδόσεις στο μάθημα:1. Πολύ καλή ανάγνωση των θεμάτων με προσοχή και ψυχραιμία ώστε να κατανοήσετε πλήρως τα δεδομένα και τα ζητούμενα του κάθε ερωτήματος.

2. Σωστή εφαρμογή των κατάλληλων τύπων ανάλογα με το θέμα..

3. Σε ορισμένες προτάσεις ή και ασκήσεις είναι απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση του θέματος να πάτε στο πρόχειρο και να απεικονίσετε διαγραμματικά τα δεδομένα, ώστε να απαντήσετε με πληρότητα.

4. Σωστή εφαρμογή της θεωρίας και κατάλληλος συνδυασμός των κεφαλαίων του σχολικού βιβλίου για τη σωστή αντιμετώπιση του 4ου θέματος.

5. Χρησιμοποιήστε τους μηχανισμούς επαλήθευσης σε κάθε κατηγορία άσκησης ώστε να περιορίσετε την πιθανότητα του λάθους.

6. Να κάνετε σωστή κατανομή του χρόνου. Να μην αφιερώνετε πολύ χρόνο σε κάποιο υπο-ερώτημα που σας δυσκολεύει. Προχωρήστε στο επόμενο και επανέρχεστε σε αυτό στο τέλος, αν ο χρόνος σας το επιτρέπει.

7. Σε περίπτωση που ο χρόνος σας πιέζει και δεν είστε σίγουροι αν η λύση που έχετε δώσει σε μία άσκηση είναι αποδεκτή, είναι προτιμότερο να την παρουσιάσετε παρά να την αφήσετε άλυτη.

8. Να προσπαθείτε μέχρι τέλους κάθε υπο-ερώτημα ανεξάρτητα από το αν έχετε απαντήσει στο προηγούμενο.

9. Προσπαθήστε να αποφύγετε τα υπολογιστικά λάθη π.χ σε διαιρέσεις με δεκαδικούς ή στον υπολογισμό ποσοστών.

10. Να θυμάστε ότι το αποτέλεσμα ενός προβλήματος δεν λαμβάνετε υπόψη, όταν δεν δικαιολογείται από την επίλυση της άσκησης ή όταν αναγράφεται χωρίς την προηγούμενη επεξεργασία των δεδομένων.

11. Το γραπτό σας θα βαθμολογηθεί με άριστα όταν ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) έχει αναπτυχθεί με πληρότητα, σύμφωνα με τις γνώσεις που εμπεριέχει το σχολικό βιβλίο, β)δεν περιέχει επιστημονικά σφάλματα, γ)παρουσιάζει ορθή δομή στην ανάπτυξη των νοημάτων, δ) χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ακρίβεια ε) περιέχει τα απαραίτητα και ορθά σχήματα για την ανάπτυξη του θέματος στ) έχει σωστή και επαρκή αιτιολόγηση.

Ποια η δομή των θεμάτων στις πανελλήνιες σε τι σας ελέγχει κάθε ομάδα θεμάτων και ποιες δυσκολίες κρύβονται;
To πρώτο θέμα περιέχει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις σωστού λάθους με σκοπό τον έλεγχο των γνώσεων της θεωρίας του σχολικού βιβλίου. Το δεύτερο περιέχει μία ή δύο ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης με το ίδιο αντικείμενο από κεφάλαια της θεωρίας του σχολικού βιβλίου. Το τρίτο είναι μία άσκηση εφαρμογής των τύπων και είναι παρόμοια με μία του σχολικού βιβλίου. Το τέταρτο θέμα είναι το δυσκολότερο, θεωρείται θέμα κλειδί για το άριστα και αποτελείται από μία άσκηση, η επίλυση της οποίας απαιτεί κατάλληλο συνδυασμό γνώσεων από τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου.
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ …ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου