Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

ΑΟΘ 2012....Προβλέψεων απόπειρα...

                                                                ΦΡΕΣΚΑ ΝΕΑ

Τα πιο επικίνδυνα κομμάτια της ύλης, για την ερώτηση ανάπτυξης, στις φετινές εξετάσεις είναι:

1ο Κεφ.
-Ιδιότητες αναγκών
-Διακρίσεις οικονομικών αγαθών
-Παραγωγικοί συντελεστές (σελ. 16 και 17 έως και το βασικό τους χαρακτηριστικό)
-Οικονομικό κύκλωμα και Αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή....

2ο Κεφ.
-Η συμπεριφορά του καταναλωτή μαζί με την ερμηνεία του νόμου της ζήτησης
-Προσδιοριστικοί παράγοντες εκτός του γ
-Ορισμός ελαστικότητας ζήτησης σε συνδυασμό με τις ειδικές περιπτώσεις καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας!

3ο Κεφ.
-Η έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της στοιχεία
-Χρονικός ορίζοντας επιχείρησης και πως επηρεάζει την ελαστικότητα της προσφοράς (συνδυαστικό 3 με 4)
-Νφα με βασικά σημεία του (σελ. 57 κ 59)

4ο Κεφ.
-Ερμηνεία νόμου προσφοράς και διατύπωσή του

5ο Κεφ.
-Έννοια και λειτουργία της αγοράς

Όσον αφορά τις ασκήσεις για φέτος προσέχουμε λίγο περισσότερο για ομάδα γ το 1ο κεφάλαιο
και για ομάδα δ την κατώτατη τιμή.

Ενδεικτικά :
 1η άσκηση
1 εργάτης παράγει 5 μονάδες ενός αγαθού Χ ή 10 μονάδες ενός αγαθού Ψ, με το μέσο προιόν να παραμένει σταθερό (απόδοση ανά εργάτη) . Να βρείτε τον ΠΠΔ , την ΚΠΔ , το κόστος ευκαιρίας το οποίο παραμένει σταθερό (εξίσου κατάλληλοι παραγωγικοί συντελεστές) , μπορεί και να ζητήσει να βρείτε τη συνάρτηση παραγωγικών δυνατοτήτων (με σύστημα 2 σχέσεων από πίνακα)

2η άσκηση:
Aγαθό Χ    Αγαθό Ψ
     0                500
  100               400
  200               250
  300                   0

Έστω ότι η οικονομία παράγει 120 μονάδες του Χ. Αν το Χ αυξηθεί κατά 100% πόσο τοις εκατό θα πρέπει να μειωθεί το αγαθό Ψ ώστε η δεδομένη οικονομία να συνεχίσει να βρίσκεται πάνω στην ΚΠΔ?

3η άσκηση:
Με κατώτατη τιμή να προσέξετε τους τύπους:
Δαπάνη καταναλωτών στην Pκ= Pκ Qd
Κρατικά έξοδα= Pκ (Qs-Qd)
Έσοδα παραγωγών στην Pκ = Pκ Qs
Όφελος στα έσοδα των παραγωγών λόγω της κρατικής παρέμβασης = Pκ Qs - Po Qo
Kέρδος(1) παραγωγών στην κατώτατη τιμή = Pκ Qs - ATC Qs
Κέρδος(2) στην ισορροπία = Po Qo - ATC Qo
 % μεταβολή κερδών παραγωγών = Κ(1) - Κ(2) * 100 / Κ(2) .

 Τέλος, μη ξεχάσετε να κάνετε επανάληψη την κατασκευή του πίνακα προσφοράς από στοιχεία κόστους (P= ανερχόμενο MC μεγαλύτερο και ίσο από AVC)!!!

Επίσης, ότι στον τύπο: Ey=ΔQ% / ΔΥ% ο αριθμητής σας δίνει την ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης. Χρήσιμο στην προσπάθειά μας να βρούμε νέα συνάρτηση ζήτησης!


Αυτά προς το παρόν....
Αν μου έρθει και άλλη έμπνευση και έχω το χρόνο δεν θα διστάσω να εκτεθώ!!!


Good Luck ΜΑΘΗΤΟΥΔΙΑ ΜΟΥ!!!!!
Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάτε περίφημα!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου