Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Management, Ηγεσία και παρακίνηση.

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
               ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί ένας ηγέτης για να επηρεάσει, να   καθοδηγήσει και να παρακινήσει τα μέλη της ομάδας του;
 (12 μονάδες)

Β. Ποιο πρότυπο ηγεσίας είναι το πλέον αποτελεσματικό και κατάλληλο;
(13 μονάδες)

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Η θεωρία του Maslow παρουσιάζει τρία χρήσιμα στοιχεία. Να τα αναπτύξετε αναλυτικά.
 (13 μονάδες)

Β. Να αναφέρετε τις μεθόδους και τις τεχνικές παρακίνησης.
(12 μονάδες)

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά ενός ατόμου; 
(13 μονάδες)

Β. Aπό τις βασικές λειτουργίες του management να αναπτύξετε τον προγραμματισμό (8 μονάδες) και τον έλεγχο (4 μονάδες)


ΘΕΜΑ 4ο
Α. Tι γνωρίζετε για το κίνημα των ανθρώπινων σχέσεων;
(12 μονάδες)

Β. Ποιες είναι οι δύο βασικές διαστάσεις της ηγετικής συμπεριφοράς σύμφωνα με το κριτήριο του συνολικού προσανατολισμού της συμπεριφοράς του ηγέτη;
(13 μονάδες)

                                         ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

                                                                                                                                Ν. Κοζάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου