Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ ΚΡΟΥΣΟΥ


1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

     Το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία. Τα προβλήματα αυτά είναι πολλά όμως μπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες :

   Ποια προϊόντα παράγονται σε μια κοινωνία και σε τι ποσότητες μέσα σε μια χρονική περίοδο.

   Με ποιο τρόπο παράγονται αυτά τα προϊόντα (τεχνολογία παραγωγής).

   Πως γίνεται η διανομή των προϊόντων στα μέλη μιας κοινωνίας.

   Πως μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων δηλαδή πως αναπτύσσεται η οικονομία μιας κοινωνίας.

 

2.   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ ΚΡΟΥΣΟΥ

     Αποτελεί παράδειγμα απλής οικονομίας όπου ένα άτομο πρέπει να απαντήσει στα   ερωτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή στα προβλήματα της παραγωγής,       της επιλογής τεχνολογίας της διανομής και της ανάπτυξης.

     Η "οικονομία του ενός ατόμου" παρουσιάζει δύο ιδιαιτερότητες :

   Το πρόβλημα της διανομής των προϊόντων δεν υπάρχει.

   Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ίδιο άτομο.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου