Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΛΥΣΕΙΣ ΑΟΘ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β )
ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ


ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1.   α. Σωστό        β. Λάθος       γ. Σωστό       δ. Λάθος       ε. Λάθος
Α2.   β.
Α3.   δ.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1.   α.        Σχολικό βιβλίο σελ.34 το (α).
     β. Σχολικό βιβλίο σελ. 35 και 36 ολόκληρο το (γ) και τα διαγράμματα.

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από το μέσο μεταβλητό κόστος αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.
Πίνακας Προσφοράς

Ρ = ΜC
Qs
Α
5
180
Β
15
200
Γ
30
210

Γ2. Α Β: Εs =ΔQ/ΔP x P/Q =200-180/15-5 x 5/180= 1/18. Η προσφορά είναι μικρότερη του 1  , άρα  χαρακτηρίζεται ως ανελαστική
     Β Γ: Εs =210-200/30-15 x 15/200= 1/20 <1 nbsp="" span="" style="mso-no-proof: yes; mso-text-raise: -11.0pt; position: relative; top: 11.0pt;">, άρα η προσφορά χαρακτηρίζεται ως ανελαστική.
Γ3. Οι δαπάνες για ενοίκιο και τα ασφάλιστρα των επιχειρήσεων αποτελούν στοιχεία του σταθερού κόστους (F.C.)
       Για Q = 200:      VC = 1200 και FC = 150 + 50 = 200
     Επομένως: TC200 = FC + VC = 1400
     α) ΑTC200 =TC/Q= 1400/200=7
     β) ΑFC200 =FC/Q= 200/200=1

Γ4. Για Q = 210       VC = 1500
     Αφού μειώνεται το κόστος κατά 420 χρηματικές μονάδες έχουμε:
     1500 – 420 = 1080 χρηματικές μονάδες
Q
VC
MC
180
900

Q = ;
1080

200
1200
15
     MC =ΔVC/ΔQ=1200-1080/200-Q=15 άρα το Q=192.
     Το οριακό κόστος δείχνει τη μεταβολή του κόστους καθώς μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μια μονάδα. Άρα το οριακό κόστος παραμένει σταθερό μεταξύ των ποσοτήτων 180 και 200.
     Επομένως αν η επιχείρηση παράγει 210 μονάδες προϊόντος και μειώσει το κόστος κατά 420 χρηματικές μονάδες, θα πρέπει να μειώσει το παραγόμενο προϊόν κατά:
210 – 192 = 18 μονάδες

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
Δ1.  QD QS 400 – 10P0 = 100 + 10P0 300 = 20P0 P0 = 15
     Για Ρ = 15:        QD = QS = 250
     Σημείο ισορροπίας:        (Q0 = 250, P0 = 15)

Δ2.   α.        Για Ρκ = 20:             Qs = 100 + 10×20 = 300
                            QD = 400 - 10×20 = 200
        Πλεόνασμα = QsQD = 300 – 200 = 100 μονάδες
   β. Συνολικά Έσοδα Αγροτών = Ρκ×Qs = 20×300 = 6.000 χρηματικές μονάδες.
    γ.   Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού = Ρκ(Qs QD) = 20×100 = 2.000 χρηματικές μονάδες.

Δ3.    Έσοδα Παραγωγών στην ισορροπία της αγοράς = P0×Q0 = 15×250 = 3.750
   Τα παραπάνω έσοδα είναι πριν την επιβολή της κατώτατης τιμής.
        Με την επιβολή της κατώτατης τιμής τα έσοδα (από Δ2. β.) είναι 6.000, άρα το χρηματικό όφελος των αγροτών με την επιβολή της Ρκ είναι:
6.000 – 3.750 = 2.250 χρηματικές μονάδες

Δ4.    Για Ρκ = 20:    Q'S = 60 + 10×20 Q'S = 260
   Νέο Πλεόνασμα = Q'S QD = 260 – 200 = 60 μονάδες
   Νέα Κρατική Επιβάρυνση = Ρκ(Q'S QD) = 20×60 = 1.200 €
        Μεταβολή της Κρατικής Επιβάρυνσης = 1.200 – 2.000 = -800 €, δηλαδή η κρατική επιβάρυνση μειώθηκε μετά τη μείωση της προσφοράς κατά 800 χρηματικές μονάδες.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα φετινά θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας μπορούν να χαρακτηριστούν μέτριας δυσκολίας.
Οι προετοιμασμένοι μαθητές, με οργανωμένη μελέτη καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνίσματος και να γράψουν άριστα. Αρκεί βέβαια να ήταν ψύχραιμοι και προσεκτικοί.
Από την άλλη υπήρχαν ορισμένες λεπτομέρειες (και καλώς υπήρχαν) σε υποερωτήματα που χαρακτηρίζονται ως απαιτητικές.
Πιο συγκεκριμένα:
Για το Θέμα Α:
Δεν υπήρχε κάποιο σημείο που θα μπορούσε να δυσκολέψει τους μαθητές. Το πιο απαιτητικό ήταν το Α2.
Για το Θέμα Β:
Ερώτηση ανάπτυξης με διαγράμματα!!! Είχε ξαναπέσει στο παρελθόν, αλλά ήταν από τα αναμενόμενα θέματα.
Για την Ομάδα Τρίτη:
Άσκηση συνδυαστική από τα κεφάλαια 3 και 4. Δεν ξέφυγε από τη λογική των ασκήσεων του βιβλίου. Ενδεχομένως μια σχετική δυσκολία να αντιμετώπισαν οι μαθητές / τριες στο Γ4.
Για την επίλυση του Γ3. έπρεπε να είχαν μελετήσει ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΑ τη θεωρία!
Για την Ομάδα Τέταρτη:
Άσκηση με κρατική παρέμβαση (κατώτατη τιμή). Αναμενόμενη. Δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες. Ίσως το Δ4. για ορισμένους μαθητές που δεν το είχαν δουλέψει στη διάρκεια των μαθημάτων.
Όλα τα θέματα είχαν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των παραδόσεων και των επαναληπτικών μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα υπάρχουν στο φροντιστηριακό βιβλίο, ενώ είχαν ζητηθεί και στα τρίωρα διαγωνίσματα.
ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκος Κοζάκος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου