Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (παρουσίαση 3 τμημάτων)

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως στόχο τη διδασκαλία και την έρευνα στο υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο. Το αντικείμενο του Τμήματος εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της όπως η μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η οικονομική των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική, η δημόσια, νομισματική, διεθνής και αγροτική οικονομική, η βιομηχανική οργάνωση και στρατηγική επιχειρήσεων, η οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η οικονομική και η οικονομική ιστορία καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας.
Το Τμήμα είναι το αρχαιότερο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα (το αρχαιότερο Τμήμα της τότε ΑΣΟΕΕ, από το 1920) όπως και το πρώτο που ξεκίνησε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο, από το 1978. Θέτει ως προτεραιότητα να συγκεντρώνει σταθερά το υψηλότερης ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, καθηγητές και φοιτητές. Οι καθηγητές του Τμήματος καλύπτουν έναν ευρύ χώρο αντικειμένων και έχουν εμπειρία σε ορισμένα από τα πλέον προβεβλημένα πανεπιστήμια διεθνώς και δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά.
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσελκύει φοιτητές υψηλής ποιότητας, οι οποίοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν εξαιρετικές προοπτικές για απασχόληση στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και σε διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική και στα σχετικά εργαλεία γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις.
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος θεωρούνται από τα κορυφαία στον χώρο και προσελκύουν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό υψηλής ποιότητας υποψηφίων τόσο όσον αφορά το πρόγραμμα Master's πλήρους φοίτησης (με δύο κατευθύνσεις: Οικονομικής Θεωρίας και Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής), τα προγράμματα μερικής φοίτησης για στελέχη, στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική και στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (κοινό πρόγραμμα με το τμήμα ΔΕΟΣ του ΟΠΑ) και το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.
Όσοι από τους πτυχιούχους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση των διπλωμάτων επιπέδου Master και Διδακτορικού (PhD) μπορούν είτε στο Πανεπιστήμιό μας είτε σε άλλα Πανεπιστήμια. Η φοίτηση στο συγκεκριμένο Τμήμα θέτει τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς Οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας μας και των χωρών του εξωτερικού και για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα Πανεπιστήμια.


ΔΕΟΣ  
H κατανομή των μαθημάτων κατά εξάμηνα είναι η εξής:
(σε παρένθεση αναφέρεται ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας του μαθήματος σύμφωνα με το υπόμνημα που δίνεται στο τέλος της κατανομής των μαθημάτων):
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μικροοικονομική Ι (Υ)
2. Μαθηματικά Ι (Υ)
3. Χρηματοοικονομική Λογιστική  (Υ)
4. Οικονομικό Δίκαιο (Υ)
5. Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (Υ)
6. Εφαρμογές Πληροφορικής (Υ)
7. Ξένη Γλώσσα (Υ)
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 
1. Μακροοικονομική Ι (Υ)
2. Μαθηματικά ΙΙ (Υ)
3. Στατιστική (Υ)
4. Χρηματοδοτική (Y)
5. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις (Υ)
6. Ξένη Γλώσσα (Υ)
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μικροοικονομική ΙΙ (Υ)
2. Μακροοικονομική ΙΙ (Υ)
3. Οικονομετρία Ι (Υ)
4. Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε. (Υ)
5. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (ΥΒ)
6. Ξένη Γλώσσα (Υ)

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Διεθνής Οικονομική (Υ)
2. Οικονομετρία ΙΙ (Υ)
3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Υ)
4. Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε. (Υ)
5. Μικροοικονομική ΙΙΙ (Υ)
6. Ξένη Γλώσσα (Υ)


Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα:

1. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών (Υ)
2. Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές (ΥΑ)
3. Δημόσια Οικονομική (ΥΑ)
4. Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική) (ΥΑ)
5. Οικονομικά του Περιβάλλοντος (ΥΒ)
6. Διεθνείς Οργανισμοί (ΥΒ)
7. Ξένη Γλώσσα (Ε)
8. Πρακτική Άσκηση
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα:

1. Μακροοικονομική ΙΙΙ (Υ)
2. Φορολογικές Πολιτικές (Υ)
3. Οικονομετρικές Εφαρμογές (ΥΑ)
4. Οικονομική Ανάπτυξη (ΥΑ)
5. Συγκριτική Πολιτική (ΥΒ)
6. Θέματα Διεθνούς Οικονομίας (Ε)
7. Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική (Ε)
8. Ξένη Γλώσσα (Ε)

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα:

1. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (ΥΑ)
2. Διεθνής Νομισματική (ΥΑ)
3. Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών Ε.Ε. (ΥΒ)
4. Οργάνωση και Εποπτεία Αγορών (ΥΒ)
5. Οικονομικά  Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε. (ΥΒ)
6. Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε (ΥΒ)
7. Μαθηματική Οικονομική (Ε)

Μάθημα προσφερόμενο από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

8. Μαρξιστική Οικονομική Ι (Ε)
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα:

1. Διπλωματική Εργασία (Χ2) (E)
2. Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής (ΥΑ)
3. Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (ΥΑ)
4. Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε. (ΥΒ)
5. Οικονομική της Εργασίας (YB)
6. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (Ε)


Προπτυχιακά
Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:
  1. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και
  2. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.
Ο μικρός σχετικά αριθμός εισαγομένων κάθε χρόνο στο Τμήμα (125 περίπου) επιτρέπει την χρήση των πλέον ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών μεθόδων. Χαρακτηριστικές είναι η οργάνωση Φροντιστηρίων σε επιλεγμένα μαθήματα, οι Συζητήσεις κατά Ομάδες (tutorials), οι γραπτές εργασίες και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
Πέραν των υποδομών του Πανεπιστημίου σε ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, το ΔΕΟΣ διαθέτει το δικό του πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο (EUROLAB), στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να κάνουν στατιστικές αναλύσεις, να αναζητήσουν πληροφορίες στο internet κλπ.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΟΣ έχουν πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Ως οικονομολόγοι με επιπλέον διεπιστημονικές γνώσεις εργάζονται και σταδιοδρομούν σε τράπεζες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στον δημόσιο τομέα, διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πολλοί συνεχίζουν την πορεία τους με μεταπτυχιακές σπουδές που τους οδηγούν σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η εκπαιδευτική λειτουργία περιλαμβάνει περιοχές της Οικονομικής Επιστήμης που σχετίζονται με την αγορά και τις επιχειρήσεις (Χρηματοδοτική, Λογιστική, Βιομηχανική Οργάνωση, Τραπεζική), την οικονομική συμπεριφορά και τις αποφάσεις ατόμων και Κυβερνήσεων (Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Δημόσια Οικονομική, Θεωρία Παιγνίων), τις σχέσεις μεταξύ κρατών (Διεθνής Οικονομική, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο), τις ποσοτικές μεθόδους (Οικονομετρία, Στατιστική) και τις κοινωνικές και πολιτικές πλευρές της οικονομικής πραγματικότητας (Ανισότητες, Ανεργία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσμοί, Δημοκρατία).
Για το λόγο αυτό, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μια από τις δυο κατευθύνσεις του Τμήματος:
1) Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
2) Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, όπως το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί.Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:
    Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ),
    Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
    Μάρκετινγκ,
    Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Προοπτικές Απασχόλησης
Η πλειονότητα των στελεχών ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και Oργανισμών είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Τμήμα ΟΔΕ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτική παράδοση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, διότι καλύπτει όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις κ.λπ.). Επιπλέον, παρέχονται επαρκείς γνώσεις από την Οικονομική και τη Νομική Επιστήμη, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Το Τμήμα ΟΔΕ κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τον λόγο αυτό, οι πτυχιούχοι μας έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αφού είναι το μοναδικό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχει λάβει το βραβείο Erasmus για ευρωπαϊκά διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών. Ακόμα, το Τμήμα ΟΔΕ ήταν πρωτοπόρο, από το 1988, στη δημιουργία φοιτητικής κινητικότητας, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus, που αφορά στις οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους σπουδών σε Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου