Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Διαγώνισμα ΑΟΔΕΥ (1ο Κεφάλαιο)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                   Νοέμβριος 2014

ΟΜΑΔΑ Α
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 ως Σωστές ή Λάθος.

Α1      Η επιχείρηση δεν αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί ταυτίζεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας.
Μονάδες 4
Α2  Οι πληροφορίες εντάσσονται στις εισροές και στις εκροές της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α3  Η εμπορική λειτουργία είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονομικής μονάδος.
Μονάδες 4
Α4       Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών ανήκει στην λειτουργία των προμηθειών.
Μονάδες 4
Α5      Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων εντάσσεται στη λειτουργία της παραγωγής.
Μονάδες 4
Α6      Ο «κώδικας επιχειρησιακής ηθικής» είναι κώδικας εθιμικών κανόνων. 
Μονάδες 4
Σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις, Α7 μέχρι και Α9, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Α7  Στις εισροές της επιχείρησης δεν εντάσσονται :
              α) οι άνθρωποι
              β) τα κέρδη                                                     
              γ) οι πληροφορίες
              δ) οι πρώτες ύλες
Μονάδες 6


Α8  Η ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και βελτίωσης των υπαρχόντων είναι αντικείμενο
              α) της έρευνας και ανάπτυξης
              β) της παραγωγικής λειτουργίας
              γ) της λειτουργίας προμηθειών
              δ) καμίας από τις παραπάνω λειτουργίες                                               
                                                                                                    Μονάδες 6

Α9  «Η επιχείρηση εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης», αυτό σχετίζεται με:
              α) την επιχείρηση ως θεσμό
              β) την επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση
              γ) την επιχείρηση ως παραγωγική – οικονομική οργάνωση
              δ) την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης
              ε) κανένα από τα παραπάνω
Μονάδες 6

Α10              Τι διακρίνει μία οικονομική – παραγωγική  μονάδα που είναι επιχείρηση από μία άλλη οικονομική μονάδα που δεν είναι επιχείρηση.
Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ Β
Β1  Από της λειτουργίες της επιχείρησης να περιγράψετε :
     α) την οικονομική λειτουργία
Μονάδες 10
     β) την λειτουργία πληροφόρησης
Μονάδες 8
Β2  Πώς λειτουργεί η επιχείρηση ως σύστημα και τι απαιτεί η διοίκηση επιχειρήσεων με βάση τη συστημική προσέγγιση;
Μονάδες 12
Β3  Η επιχείρηση ως θεσμός.
Μονάδες 8
Β4   Να περιγράψετε την κοινωνική οργάνωση της επιχείρησης.
 Μονάδες 10ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΚΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου