Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

ΑΟΘ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β )
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1.   α) Λάθος           β) Σωστό            γ) Σωστό          δ) Λάθος         ε) Λάθος

Α2.   δ
Α3.   β

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β1
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδες 28 και 29, την ενότητα 2: «Η συμπεριφορά του καταναλωτή».


ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1.    ΨΑ = 250
ΧΑ = 0, γιατί όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ.
Γ     Δ:   ΚΕΧ =   5 =  Δ – 375 = 75    ΧΔ = 90
Β     Γ:   ΚΕΧ =
Α     Β:   ΚΕΧ =

Συνδυασμοί
Χ
Ψ
ΚΕΧ
ΚΕΨ
Α
0
250

2
1/2
Β
50
150

3
1/3
Γ
75
75

5
1/5
Δ
90
0Γ2.    ΚΕΨ =
Δ     Γ:   ΚΕΨ =  = 0,2
Γ     Β:   ΚΕΨ =  = 0,33
Β     Α:   ΚΕΨ =  = 0,5
Το κόστος ευκαιρίας του Ψ είναι αυξανόμενο, γιατί καθώς αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Ψ από το Δ προς το Α, το ΚΕΨ αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει γιατί οι παραγωγικοί συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή και των δύο αγαθών. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή του παραγόμενου αγαθού αποσπώνται από την παραγωγή του θυσιαζόμενου αγαθού, συντελεστές που είναι όλο και λιγότερο κατάλληλοι.

Γ3.   
Χ
Ψ
ΚΕΧ
Γ     75
75

Γ΄   80 
ΨΓ = ;

Δ     90
0


Το κόστος ευκαιρίας μεταξύ των συνδυασμών παραμένει σταθερό. Οπότε έχουμε:
5 =    
Άρα για X = 80 το μέγιστο Ψ = 50.
Επομένως, ο συνδυασμός (X = 80, Ψ  = 45) είναι εφικτός. Μπορεί να παραχθεί, αλλά οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται ή υπολειτουργούν ή αδρανούν. Ο συνδυασμός βρίσκεται αριστερά της Κ.Π.Δ.


Γ4.    Το Χ = 20 μεταξύ των συνδυασμών Α και Β.
Έχουμε:
2 =      Ψ1 = 210
Το Χ = 70 μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ.
Άρα:
3 =     Ψ2 = 150 – 60    Ψ2 = 90
Συνεπώς, για να αυξηθεί η παραγωγή του Χ από 20 σε 70 μονάδες πρέπει να θυσιαστούν
70 – 20 = 50 μονάδες από το αγαθό Ψ.
         
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
Δ1.   Η νέα συνάρτηση ζήτησης, μετά την αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών θα είναι:
 = QD + 100 = 400 – 20 P + 100  = 500 – 20 P

Για Ρ = 4   QD = 400 – 20   QD = 320.
Άρα αρχικό σημείο ισορροπίας είναι το Ε (QE = 320,  PE = 4).

Για Q = 380   QS = QD = 380 = 500 – 20 P   20 P = 120   P = 6
Το νέο σημείο ισορροπίας θα είναι το Ε΄ ( = 380,  = 6)
Προκύπτει ο πίνακας:
Ρ
QD
QS
4
320
380
6
320
380

Η συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική, άρα έχει μορφή  QS = γ + δ Ρ
320 = γ + δ4
   δ = 30
380 = γ + δ 6

Για δ = 30:  320 = γ + 120 γ = 200
Συνάρτηση προσφοράς:  QS = 200 + 30 P


Δ2.   ΕS(τόξου) =  =  =  = 0,42
ΕS =  = 0,42 < 1   άρα ανελαστική.

Δ3.   α)   Για  ΡΑ = 4:     QD = 500 – 20 4 = 420
                          QS = 200 + 30 4 = 320

      Έλλειμμα:       QD QS = 420 – 320 = 100 μονάδες

β)   Για PA = 4, οι παραγωγοί προσφέρουν QS = 320. Ορισμένοι καταναλωτές είναι διατε-θειμένοι να αγοράσουν την QS = 320 στην ακόλουθη τιμή:
320 = 500 – 20 Ρ΄    Ρ΄ = 9
Επομένως το καπέλο ισούται:
Καπέλο = Ρ΄ - ΡΑ = 9 – 5 = 4

Δ4.   Σχολικό βιβλίο σελίδα 101, από «Με την επιβολή ανώτατης τιμής….» έως «…για να αποφεύγεται η μαύρη αγορά».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου