Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Προτεινόμενα θέματα για ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

Προτεινόμενα θέματα για ομάδα Γ.
 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1)Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας οικονομίας που παράγει τα αγαθά Φ και Ω.
Συνδυασμοί
Αγαθό Ω
Αγαθό Φ
Κόστος Ευκαιρίας Ω
Κόστος Ευκαιρίας Φ
Α
100
0

2
;
Β
;
40

;
Γ
60
;

1
;
Δ
40
;

;
2
Ε
20
100

;
Ζ
0
;


            
     α)  Να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας.

     β)  Αν κάθε μονάδα του αγαθού Ω κοστίζει 2 € μεταξύ των συνδυασμών Α και Β, να υπολογίσετε το χρηματικό κόστος του Φ. 2.   Μια οικονομία απασχολεί 5 εργάτες στην παραγωγή δύο αγαθών Χ και Ψ. Ο κάθε εργάτης μπορεί να παράγει είτε 10 μονάδες του Χ (AP=10)  είτε 20 μονάδες του Ψ(AP=20). Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία.
     α)  Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας.
β) Τι μορφή έχει η ΚΠΔ? Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
γ) Βρείτε την εξίσωση της ΚΠΔ
     δ) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους Ψ και του Ψ σε όρος  Χ σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

3.     Μια οικονομία παράγει laptops και tablets, χρησιμοποιώντας 40 εργαζομένους οι οποίοι μπορούν να παράγουν τα εξής:
10 εργαζόμενοι: 75 laptops ή 180 tablets
20 εργαζόμενοι: 150 laptops ή 240 tablets
30 εργαζόμενοι: 300 laptops ή 264 tablets
40 εργαζόμενοι: 450 laptops ή 282 tablets
α)  Πόσα laptops θυσιάζονται για να παραχθούν τα 12 πρώτα tablets;
β)  Έστω ότι η συγκεκριμένη οικονομία παράγει ένα μέγιστο συνδυασμό όπου τα laptops είναι 150. Αν αυξηθούν κατά 20%, πόσο τοις εκατό πρέπει να μειωθούν τα tablets, ώστε οι παραγωγικοί συντελεστές να αξιοποιούνται πλήρως και αποδοτικά;
γ)  Αν στην οικονομία υπάρχει ανεργία σε ποσοστό 16%, αλλά λόγω σωστής πολιτικής απασχόλησης μειωθεί στο 8%, τι θα συμβεί στην ΚΠΔ; Απαιτείται διάγραμμα.
δ)  Αν υπάρχει ανεργία 16% και μεταναστεύσουν οι άνεργοι, πώς θα επηρεαστεί η ΚΠΔ; Απαιτείται διάγραμμα.
ε)  Αν αυξηθεί το ποσοστό της ανεργίας και ταυτόχρονα εισέλθουν στη χώρα αλλοδαποί μετανάστες, να δείξετε διαγραμματικά τις μεταβολές που θα συμβούν.

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.   Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, με δεδομένο ότι ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία.
L
Q
M.P.
F.C.
V.C.
M.C.
T.C.
A.F.C.
1

5

502

10

3


0,5
4
¥
210


2.   Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, όταν είναι γνωστό ότι με τη χρησιμοποίηση του 5ου εργάτη το μέσο προϊόν γίνεται μέγιστο.
L
0
1
2
3
4
5
6
7
Τ.Ρ.
0
4


40

54

Α.Ρ.88
Μ.Ρ


8


   
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (με 3ο)
 
1.   Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας προσφοράς μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και αντιμετωπίζει μόνο το εργατικό κόστος.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Ρ
QS
Ημερομίσθιο
Α
4
100
2.000
Β
6
110
2.500
Γ
8
130
2.000
Δ
8
120
3.000
Ε
10
160
4.000
Ζ
12
168
4.000
     α)  Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς καθώς οι τιμές αυξάνονται.
     β)  Πόσες καμπύλες προσφοράς μπορείτε να δείξετε στο ίδιο διάγραμμα;
γ)  Αν οι συναρτήσεις είναι γραμμικής μορφής να βρείτε τις εξισώσεις τους.

2. Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία προϊόντος και κόστους για μια επιχείρηση που λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο:
ΕΡΓΑΣΙΑ:
1
2
3
4
5
6
ΜΕΣΟ ΠΡΟΪΟΝ :
4
6
10
9
8
7
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ:
600
1440
2100
2520
3600
5040
Ζητείται :
α)  Να συντάξετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης
β)   Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς στις διαδοχικές αυξήσεις της τιμής.
γ) Αν η συγκεκριμένη επιχείρηση παράγει 30 μονάδες και θέλει να αυξήσει την παραγωγή της κατά 10% πόσο τοις εκατό πρέπει να αυξηθεί το κόστος της?

Τα παραπάνω θέματα αποτελούν επιλογή από τις προσωπικές σημειώσεις μου.
Απαραίτητη διευκρίνιση ότι αποτελούν προτεινόμενα θέματα και η ανάρτησή τους γίνεται μέσα στα πλαίσια των "συζητήσεων" και της ανταλλαγής απόψεων με συναδέλφους καθηγητές. Οι μαθητές-υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των καθηγητών τους και να είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε θέμα!

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ!!!!

Νίκος Κοζάκος
28/5/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου