Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας (από το 1999 μετονομάστηκε σε Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας) ιδρύθηκε το 1993.

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.


http://www.hua.gr/index.php/el/departments/dept-hs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου