Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΟΘ ΙΙ (ΕΠΑΛ) Πανελλήνιες 2013

ΘΕΜΑΤΑ: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/them_oik_epal_c_hmer_no_1306.pdf


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:ΛΥΣΕΙΣ ΑΟΘ ΙΙ ΕΠΑΛ 2013

ΘΕΜΑ Α
Α1.
α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Λάθος
δ. Σωστό
ε. Σωστό

Α2.
  1-  γ
  2-  στ
  3-  α
  4-  β
  5-  δ

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σελίδα 182 σχολικού βιβλίου
Από « Τα δάνεια εσωτερικού που συνάπτει το δημόσιο…» έως « …για βραχύ χρονικό διάστημα, για παράδειγμα ένα, δύο έτη, κλπ.»


Β2. Σελίδα 171 σχολικού βιβλίου
Από « Τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες κυβερνήσεις…» έως « …έχουν στόχο τη μείωση της διαρθωτικής ανεργίας».

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σελίδα 151 σχολικού
Από « Στην αρχή, ανάλογα με τις συνθήκες….»
έως « …έκανε δύσκολη τη μεταφορά τους».

Γ2.
« Ένα άλλο κριτήριο, με βάση το οποίο μπορούν να διακριθούν οι φόροι είναι η αναλογικότητα ή μη του φόρου. Με βάση αυτό το κριτήριο οι φόροι διακρίνονται σε:
α) Αναλογικός. Ένας φόρος λέγεται αναλογικός, όταν ο φορολογικός συντελεστής είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από μέγεθος της φορολογικής βάσης . Δηλαδή , ο φόρος είναι πάντοτε η ίδια αναλογία εισοδήματος, ανεξάρτητα από το αν το εισόδημα αυξάνεται ή μειώνεται.
β) Προοδευτικός. Είναι εκείνος ο φόρος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση.
γ) Αντίστροφα προοδευτικός είναι ο φόρος εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται, καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση και κατά συνέπεια ο φόρος είναι φθίνουσα αναλογία του εισοδήματος.

Γ3.
Στο δεύτερο στάδιο η αξία πώλησης είναι 50 + 30 = 80 χρημ. μονάδες.
Στο τρίτο στάδιο η αξία πώλησης είναι 80+40=120.

Προκύπτει ο πίνακας:
Στάδια επεξεργασίας
Αξία Πώλησης
Προστιθέμενη Αξία
1ο Στάδιο
50
50
2ο Στάδιο
80
30
3ο Στάδιο
120
40
Σύνολο
120
50+30+40=120


ΘΕΜΑ Δ
Δ1.
Δ.Τ% (2011)=100
Δ.Τ% (2012)= 125
ΑΕΠ τρέχουσες τιμές (2012)= 960 Χ 125 / 100 =1200

Δ2.
Χρειάζεται μετατροπή του δείκτη τιμών. Διαιρούμε τους δείκτες τιμών με τον δείκτη τιμών του νέου έτους βάσης:

Δ.Τ% (2011) σταθ. τιμές 2012= 100/125 Χ 100= 80
Δ.Τ.%(2012) σταθ. τιμές 2012= 100

Πραγματικό ΑΕΠ 2011 σε σταθ. τιμές 2012= 1000/80*100=1250
Πραγματικό ΑΕΠ 2012 σταθ. τιμές 2012= 1200/100*100=1200.

Πραγματική Μεταβολή ΑΕΠ (2011-2012)= 1200-1250= -50

Πραγματική % Μεταβολή ΑΕΠ (2011-2012)=
(1200-1250/1250) 100=-4%Δ3.
Πραγματικό Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 2011= 1000/100=10

Δ4.
Εργατικό Δυναμικό = 80/100 Πληθυσμού= 80 άτομα
% Ανεργίας= (Άνεργοι/Εργατικό Δυναμικό) * 100= (20/80)*100=100/4=25%.


Επιμέλεια: Nίκος ΚοζάκοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου