Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Ένα καλό διαγώνισμα στα πρώτα 2 κεφάλαια του ΑΟΘ!ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4

ΟΜΑΔΑ Α΄
Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις A1 – A5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη

Α1.   Αύξηση ζήτησης σημαίνει ότι στην ίδια τιμή οι    καταναλωτές ζητούν μεγαλύτερη ποσότητα.

Σ     Λ

Μονάδες 2
Α2.   Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια                 κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού..

Σ     Λ

Μονάδες 2
Α3.   Η αύξηση της τιμής ενός κατώτερου αγαθού και η ταυτόχρονη αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά το ίδιο ποσοστό, θα έχει ως συνέπεια ότι η τελική ζητούμενη ποσότητα να είναι ίδια με την αρχική.


Σ     Λ


Μονάδες 2
Α4.   Το πραγματικό κόστος οφείλεται στο κύριο οικονομικό πρόβλημα.

Σ     Λ

Μονάδες 2
Α5.   Όταν ένα μέρος των ανέργων μιας χώρας μεταναστεύσει στο εξωτερικό η Κ.Π.Δ. της           οικονομίας μετατοπίζεται προς αριστερά.


Σ     Λ


Μονάδες 3Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α8, να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α6. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συντελεστής παραγωγής;
          α. οι κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης
          β. το έδαφος πάνω στο οποίο κτίζεται το εργοστάσιο
          γ. η εργασία του διευθυντή προσωπικού
          δ. το χρηματικό κεφάλαιο
          ε. όλα τα παραπάνω
 Mονάδες 4
                                                                                                

Α7.   Υποαπασχόληση παραγωγικών συντελεστών σημαίνει ότι η οικονομία παράγει ένα συνδυασμό που βρίσκεται:
                   α. πάνω στην Κ.Π.Δ.
                   β. δεξιά και πάνω στην Κ.Π.Δ.
          γ. αριστερά και μέσα από την Κ.Π.Δ.
          δ. στην αρχή των αξόνων
          ε. κανένα από τα παραπάνω.
Μονάδες 5

Α8.   Έστω η συνάρτηση παραγωγικών δυνατοτήτων
Ψ = 20 – 4Χ. Αν η ποσότητα του αγαθού x αυξηθεί από 2 σε 4 μονάδες, το κόστος ευκαιρίας του αγαθού x είναι ίσο με:
          α. 2
          β. 42
          γ. 5
          δ. 4
          ε. τίποτα από τα παραπάνω.
Μονάδες 5
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β1.    Να δείξετε διαγραμματικά (σε ξεχωριστά διαγράμματα) τις διαφορές μεταξύ αύξησης ζητούμενης ποσότητας και αύξησης ζήτησης.
Μονάδες 5

Β2.    Τι γνωρίζετε για το οικονομικό πρόβλημα; Αναπτύξτε αναλυτικά.
Μονάδες 9
Β3.    Να αναπτύξετε αναλυτικά την συμπεριφορά του καταναλωτή.
Μονάδες 11


ΟΜΑΔΑ Γ΄
Μια οικονομία έχει τις παρακάτω μέγιστες δυνατότητες:
                             ΑΓΑΘΟ Χ                    ΑΓΑΘΟ Ψ
Α
0
50
Β
10
40
Γ
20
25
Δ
30
0

Ζητείται:
α.      Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας και των δυο αγαθών και να το χαρακτηρίσετε.
Μονάδες 6
β.      Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω συνδυασμούς:
Ε(x=20, ψ=28),  Ζ(x=5, ψ=45),  Η(x=26, ψ=5)
Μονάδες 12
γ.       Αν βελτιωθεί η τεχνολογία και των δυο αγαθών με αποτέλεσμα την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων κατά 20%, να απεικονίσετε στο ίδιο διάγραμμα την παλιά και τη νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.
Μονάδες 7
ΟΜΑΔΑ Δ΄
Ένας καταναλωτής Α στην τιμή των 500 χρηματικών μονάδων αγοράζει 20 μονάδες προϊόντος Χ. Αν αυξηθεί το εισόδημά του κατά 10% και αμέσως μετά αυξηθεί και η τιμή του προϊόντος κατά 5% η εισοδηματική ελαστικότητα είναι –2 και η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή –0,5 αντίστοιχα. Να βρεθεί:
1.      η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή από τον αρχικό στον τελικό συνδυασμό
Μονάδες 15
2.   να γίνει η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεταβολών 
      σε  ένα ποιοτικό διάγραμμα

Μονάδες 9                           ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου