Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Αντί.....σοσ

Βρε άντε από εδώ που θέλετε και σος στο ΑΟΔΕΥ!!!
Να διαβάζατε όπως σας έλεγα....
Παρόλα αυτά θα  εφιστήσω την προσοχή σας σε συγκεκριμένα μη αναμενόμενα και θα υπενθυμίσω τα αντί σος!!!!! (κρυφά ερωτηματάκια για να μην ψάχνεστε την ώρα που γράφετε)

1) σελ. 30, Λόγοι δημιουργίας δευτερεύουσων λειτουργιών σε μία επιχείρηση
2) σελ.34,  Ποιος ο σκοπός του οικονομικού συστήματος και πως επιτυγχάνεται? (α' παράγραφος)
3) σελ.34,  Στόχοι οικονομικών παραγόντων ή ομάδων συμφερόντων (2 τελευταίες παράγραφοι)
4) σελ. 38 και 39, Είναι δυνατόν να υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενοι στόχοι μέσα στην ίδια την      επιχείρηση? (Από ¨Οι Cyert kai March....έως...και τις παρατηρήσεις σελ. 39)
5) σελ. 40, Ότι έχει σχέση με παραγωγικότητα
6) σελ. 40, Ποια τα κριτήρια μέτρησης της αποτελεσματικότητας των ομάδων συμφερόντων?
7) σελ. 58, Τι σημαίνει αποτελεσματική διοίκηση, ποιά η διαδικασία της? και να δώσετε παραδείγματα
8) σελ. 61, Τι προυποθέτει η αποτελεσματική άσκηση των λειτουργιών του management?
9) σελ. 62, Καθολική εφαρμογή του management σε οργανώσεις και χώρες.
10) σελ. 124, Ποια τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ηγέτης για να καθοδηγήσει και να παρακινήσει τα μέλη της ομάδας του? (...έως και την εξουσία)
11) σελ. 127, Ποιο πρότυπο ηγεσίας είναι το καταλληλότερο?
12) σελ. 131, Ποια τα χρήσιμα στοιχεία της θεωρίας του Maslow?
13) σελ. 152, Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθεί ο πομπός για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης του μηνύματος? (Η ενότητα 3.3.4.6)
14) σελ. 154, Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σωστού μηνύματος (το γ)

Αυτά....
Τι δεν κατάλλλλαβες?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου