Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΟΔΕΥ 2012

                                                               Απαντήσεις ΑΟΔΕΥ

Ομάδα Πρώτη

Α1
α. Λάθος
β. Σωστό
γ. Σωστό
δ. Λάθος
ε. Σωστό
στ.Σωστό

Α2 α
Α3 β
Α4 γ

Α5. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 35: Από ¨Το περιβάλλον συνεχώς
εξελίσσεται...έως....οι οικονομολόγοι το αποκαλούν δημιουργική καταστροφή¨

Ομάδα Δεύτερη

Β1
α. Σχολικό σελίδα 31, Η παραγωγική Λειτουργία
β. σελίδα 33 ,  Η Έρευνα και Ανάπτυξη

Β2 σελ. 151, το εμπόδιο 12 , η Υπερφόρτωση

Β3 σελ. 155, ολόκληρη η ενότητα 3.3.4.8 !
Εύκολα ήταν τα θέματα....χωρίς ασάφειες!
Επικεφαλίδες ενοτήτων έβλε η καλή μας εξεταστική επιτροπή, αν εξαιρέσουμε τη δημιουργική καταστροφή που πιστεύω ότι ήταν ένα επίκαιρο θέμα!


     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου