Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Διαγωνισματάκι ΑΟΘ στα κεφάλαια 1ο κ 2ο!


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
                                          ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1o – 2o
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
                                                   ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Θέμα 1ο
Α. Να σημειώσετε το σωστό ή λάθος:
  1. Η προσδοκία για αύξηση της τιμής ενός αγαθού οδηγεί σε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του.

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

  1. Ως ανθρώπινο κεφάλαιο εννοούμε την απασχόληση του εργατικού δυναμικού σε συγκεκριμένες εργασίες.

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

  1. Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού με ελαστική ζήτηση οδηγεί σε μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό αυτό.

ΜΟΝΑΔΕΣ 5


Β. Να σημειώσετε την σωστή  απάντηση:
  1. Όταν ένα αγαθό έχει ανελαστική ζήτηση σημαίνει:
α) Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας είναι 2,3
β) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη της ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής
γ) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μεγαλύτερη της ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής
    δ) Οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής

ΜΟΝΑΔΕΣ 5


  1. Μια οικονομία παρουσιάζει σταθερό κόστος ευκαιρίας. Αυτό σημαίνει ότι η ΚΠΔ της είναι:
α) Κυρτή ως προς την αρχή των αξόνων
β) Κοίλη ως προς την αρχή των αξόνων
γ) Ευθύγραμμη
δ) Κατακόρυφη

ΜΟΝΑΔΕΣ 5


ΘΕΜΑ 2ο
Α) Τι γνωρίζετε για το οικονομικό κύκλωμα; Να δοθεί το σχετικό διάγραμμα.

ΜΟΝΑΔΕΣ 15

Β) Τι γνωρίζετε για την συμπεριφορά του καταναλωτή; Να αναλυθεί..

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

ΘΕΜΑ 3o
       
        Έστω ο παρακάτω πίνακας που αφορά ένα αγαθό Χ.
            
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Ρ
QD
ED
Α
10
50
-2
Β
;
40
-0,5
Γ
22
;
;
Δ
28
10

       
           α) Να συμπληρωθεί ο πίνακας.

ΜΟΝΑΔΕΣ 9

β) Να κατασκευαστεί η καμπύλη ζήτησης και να ερμηνευθεί η πορεία της.

ΜΟΝΑΔΕΣ 3

γ) Να βρεθεί η ελαστικότητα του τόξου ΑΒ.

ΜΟΝΑΔΕΣ 3

δ) Να δείξετε με την βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στην ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Χ αν μειωθεί η τιμή του και ταυτόχρονα έχει μειωθεί η τιμή του συμπληρωματικού του αγαθού.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10


ΘΕΜΑ 4o

Μια οικονομία απασχολεί 5 εργάτες στην παραγωγή δύο αγαθών  Χ και Ψ. Ο κάθε εργάτης μπορεί να παράγει είτε 10 μονάδες του  Χ  είτε 20 μονάδες του Ψ. Υποθέτουμε ότι για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνο εργασία.
α) Να κατασκευάσετε την ΚΠΔ της οικονομίας και να ερμηνευθεί η πορεία της.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του  Χ  σε όρους  Ψ  και του Ψ σε όρος  Χ  σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

γ) Ο συνδυασμός  Λ (Χ=15, Ψ=70) μπορεί να παραχθεί;

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

δ) Τι θα συμβεί στην ΚΠΔ της οικονομίας αν αυξηθεί ο βαθμός απασχόλησης των του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που διαθέτει η οικονομία;

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

NIKOΣ ΚΟΖΑΚΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου