Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΟΘ (1ο Κέφ.)


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
                        ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑΔΑ Α΄
Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις A1 – A5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη
Α1.   Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση.
Μονάδες 2
Α2.   Το οικονομικό πρόβλημα υπάρχει επειδή αυξάνονται τα ποσοστά ανεργίας.
Μονάδες 2
Α3.   Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει επακριβώς τους συντελεστές παραγωγής που διαθέτει μια οικονομία.
Μονάδες 2
Α4.   Το πραγματικό κόστος οφείλεται στο κύριο οικονομικό πρόβλημα.
Μονάδες 2
Α5.   Όταν ένα μέρος των ανέργων μιας χώρας μεταναστεύσει στο εξωτερικό η Κ.Π.Δ. της οικονομίας μετατοπίζεται προς αριστερά.
Μονάδες 3

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α6 μέχρι και Α8, να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6.   Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συντελεστής παραγωγής;
          α. οι κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης
          β. το έδαφος πάνω στο οποίο κτίζεται το εργοστάσιο
          γ. η εργασία του διευθυντή προσωπικού
          δ. το χρηματικό κεφάλαιο
          ε. όλα τα παραπάνω
Μονάδες 4
Α7.   Υποαπασχόληση παραγωγικών συντελεστών σημαίνει ότι η οικονομία παράγει ένα συνδυασμό που βρίσκεται:
          α. πάνω στην Κ.Π.Δ.
          β. δεξιά και πάνω στην Κ.Π.Δ.
         γ. αριστερά και μέσα από την Κ.Π.Δ.
         δ. στην αρχή των αξόνων
         ε. κανένα από τα παραπάνω.
Μονάδες 5
Α8.   Έστω η συνάρτηση παραγωγικών δυνατοτήτων Ψ = 20 – 4Χ. Αν η ποσότητα του αγαθού x αυξηθεί από 2 σε 4 μονάδες, το κόστος ευκαιρίας του αγαθού x είναι ίσο με:
         α. 2
         β.1/2
         γ.1/4
         δ. 4
         ε. τίποτα από τα παραπάνω.
Μονάδες 5


ΟΜΑΔΑ Β΄
Β1. Τι ρόλο παίζουν οι πληροφορίες στην οικονομική ζωή των ατόμων; Να αναφέρετε τρία παραδείγματα.
Μονάδες 5
Β2.   Τι γνωρίζετε για το οικονομικό πρόβλημα; Αναπτύξτε αναλυτικά.
Μονάδες 9
Β3.   Να αναπτύξετε αναλυτικά τον καταμερισμό των έργων.
Μονάδες 11

ΟΜΑΔΑ Γ΄
Μια οικονομία έχει τις παρακάτω μέγιστες δυνατότητες:
       ΑΓΑΘΟ Χ                    ΑΓΑΘΟ Ψ
Α
0
50
Β
10
40
Γ
20
25
Δ
30
0
Ζητείται:
α. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας και των δυο αγαθών και να το χαρακτηρίσετε.
Μονάδες 6
β. Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω συνδυασμούς:
Ε(x=20, ψ=28),  Ζ(x=5, ψ=45),  Η(x=26, ψ=5)
Μονάδες 12
γ.     Αν βελτιωθεί η τεχνολογία και των δυο αγαθών με αποτέλεσμα την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων κατά 20%, να απεικονίσετε στο ίδιο διάγραμμα την παλιά και τη νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.
Μονάδες 7


ΟΜΑΔΑ Δ΄
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων:

ΜΟΛΥΒΙΑ
ΤΕΤΡΑΔΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΙΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ
Α
0
89


Β
5
;
5
;
Γ
12
;
;
1/4
Δ
;
12
3
;
Ε
;
0
2,4
;
Ζητείται:
α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα
β. Έστω ότι η υποθετική οικονομία παράγει τον συνδυασμό Β. Να υπολογίσετε πόσα τετράδια θυσιάζονται για να παραχθούν 10 επιπλέον μολύβια
γ.  Πόσα μολύβια θυσιάζονται για να παραχθούν τα τελευταία 37 τετράδια;
δ. Έστω ο εφικτός αλλά όχι μέγιστος συνδυασμός (12 μολύβια, 21 τετράδια). Αν αυξηθούν τα μολύβια κατά 2, πόσα τετράδια πρέπει να παράγονται ώστε να είναι ο συνδυασμός αυτός μέγιστος;
Μονάδες 25ΟΔΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόμενους)
1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4.  Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6.  Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7.  Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των θεμάτων.

                            EYXOMAI ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Νίκος Κοζάκος
Τράπεζα Θεμάτων ΑΟΘ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου