Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Πως μπορείτε να δείτε τα γραπτά σας από τις πανελλήνιες.Οι μαθητές  που ολοκλήρωσαν τη  Γ’ Λυκείου το Σεπτέμβριο έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις, προκειμένου να δουν τα γραπτά τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις 2013 στις οποίες κι έλαβαν μέρος.

Ωστόσο, η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου  - Δεκεμβρίου στη Διεύθυνση που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο εκδίδεται με διπλότυπο είσπραξης από την αρμόδια ΔΟΥ στον ΚΑΕ 3743, με ονομασία «παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων».

Το παράβολο ορίζεται σε 50 ευρώ για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και σε 80 ευρώ για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης με επίδειξη σε φωτοτυπία.

Πηγή: www.ipaideia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου