Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΟΘΑγαπητέ υποψήφιε,
 Πρέπει να γνωρίζεις τι ελέγχεται και πως βαθμολογείται το κάθε γραπτό. Στις επόμενες λίγες αράδες θα προσπαθήσω να σου δώσω μερικές χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες.
Κατ 'αρχήν τα θέματα στο μάθημα των Α.Ο.Θ. νοούνται ως ισοδύναμα και βαθμολογούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Τα 4 θέματα αναλύονται συνήθως ως εξής: Το πρώτο θέμα αποτελούν ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστού – Λάθους και πολλαπλής επιλογής) με σύνολο βαθμών 25/100. Το δεύτερο θέμα είναι συνήθως μια ερώτηση που σε καλεί να αναπτύξεις ένα θέμα από τη θεωρία και βαθμολογείται επίσης με 25/100. Το τρίτο θέμα είναι μια άσκηση εφαρμογής όπου το κάθε ερώτημα προσδιορίζεται βαθμολογικά από την εκφώνηση. Το σύνολο των μονάδων του τρίτου θέματος είναι επίσης 25/100. Το τέταρτο και τελευταίο θέμα είναι μια άσκηση που προσπαθεί να συνδέσει διάφορες έννοιες από τα κεφάλαια 2, 3, 4 και 5. Σε κάποιο από τα ερωτήματα αυτού του θέματος αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας με σκοπό να «ξεκαθαρίσει» ο αριθμός των αριστούχων. Και εδώ το σύνολο των μονάδων είναι 25/100. Έτσι και τα 4 θέματα βαθμολογούνται ισοδύναμα δίνοντας συνολικό αριθμό μονάδων 100 εκτός αν διαφορετικά προσδιορίζει σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση η Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων.
Σε κάθε θέμα ελέγχεται η πληρότητα της απάντησης, η σαφήνεια και η λογική διατύπωση.

Ένα θέμα βαθμολογείται με την ανώτατη βαθμολογία όταν ανταποκρίνεται στις ακόλουθεςαπαιτήσεις.
α)
   Έχει αναπτυχθεί  με πληρότητα σύμφωνα  με τις γνώσεις που παρέχει το εγκεκριμένο διδακτικό βιβλίο,
β) Χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και πληρότητα,
γ) Δεν περιέχει επιστημονικά σφάλματα,
δ) Έχει σωστή και επαρκή αιτιολόγηση,
ε) Τα σχήματα ανταποκρίνονται (εάν ζητηθούν) στην ανάπτυξη, του θέματος.1.    Θετικό στοιχείο είναι η δυνατότητα παρουσίασης του θέματος με προσωπική
διατύπωση (ή αν χρειαστεί) και χρήση ιδίων παραδειγμάτων.
2.    Δεν λαμβάνονται υπ' όψη στοιχεία που αναγράφονται στην ανάπτυξη, πέρα από τα αναγκαία για την άρτια επεξεργασία του θέματος, εκτός αν αναιρούν την ορθότητα της απάντησης.
3.    Εάν δοθεί άλλη λύση διαφορετική από εκείνη της ΚΕΓΕ, για κάποια άσκηση,     θα θεωρηθεί ορθή εάν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.
4.    Υπολογιστικό, λάθος κρίνεται ανάλογα με την επίδραση που έχει στην ουσιαστική επεξεργασία του προβλήματος.
Η προσοχή πρέπει να είναι ανάλογη τόσο στη θεωρία όσο και στις ασκήσεις που αποτελούν συνήθως το 40-50% του συνόλου των θεμάτων.

Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες θα ήθελα να σε συμβουλεύσω ότι στο χρονικό διάστημα που απομένει,
1.    να οργανώσεις σωστά τον χρόνο σου και σύμφωνα πάντοτε με την δική σου
ιδιοσυγκρασία.
2.    να διατηρείσαι σε ψυχολογική ισορροπία και να αποφεύγεις ότι είναι δυνατόν να σε επηρεάσει αρνητικά
3.    …και πάντα με ψυχραιμία, ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση!!ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!!!

Νίκος Κοζάκος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου