Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Η αναγκαιότητα των οικονομικών σπουδών...

Υποψήφιοι Φοιτητές


Η επιλογή του Τμήματος φοίτησης είναι μία από τις πιο δύσκολες και σημαντικές αποφάσεις που οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις καλούνται να λάβουν, καθώς αυτή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους ευκαιρίες.

Ποια είναι τα σωστά κριτήρια για την επιλογή του Τμήματος φοίτησης;
Πρώτα πρώτα, ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει ένα αντικείμενο που το βρίσκει πραγματικά ελκυστικό από επιστημονική άποψη. Ένα δεύτερο κριτήριο για την επιλογή του Τμήματος είναι η ευρύτητα των σπουδών που παρέχει μαζί με την ευελιξία που παρέχει στον φοιτητή να χτίσει μελλοντικά πάνω σε μια ισχυρή βάση. Τέλος, η επιλογή του Τμήματος θα πρέπει να γίνεται και με βάση την αναγνώριση και ισχύ που έχει στην αγορά εργασίας (όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα στο ευμετάβλητο και έντονα ανταγωνιστικό σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον) καθώς και τις ευκαιρίες που αυτό δίνει στους αποφοίτους του για μεταπτυχιακές σπουδές κύρους. Θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν στέρεες βάσεις στη συναρπαστική επιστήμη των οικονομικών και ταυτόχρονα να διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους.

Γιατί σπουδές στα οικονομικά; 
 Με τις σπουδές αυτές μπορείτε να πετύχετε ορισμένους σημαντικούς συνδυασμούς: η οικονομική είναι μια ελκυστική επιστήμη η οποία συνδυάζει τα τεχνικά εργαλεία (όπως τα μαθηματικά) με τη θέση της ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες, μια που η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί τη βάση μιας κοινωνίας. Σε σχέση με άλλα προγράμματα σπουδών που θα σας έδιναν μόνο τεχνικά εργαλεία ή μόνο προοπτική κοινωνικής ανάλυσης, σπουδάζοντας οικονομικά θα έχετε το μεγάλο πλεονέκτημα να πάρετε μια καλή δόση και από τα δύο, καθώς και μια ισορροπία ανάμεσά τους. Σταδιακά τα τελευταία χρόνια η σημασία της Οικονομικής Επιστήμης στην κοινωνία όπως και των Οικονομικών σπουδών στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα και διεθνώς, έχει ανέβει με ταχύτατους ρυθμούς. Οι οικονομικές σπουδές προσελκύουν εξαιρετικούς φοιτητές σε μεγάλους αριθμούς, δίνουν πολύ καλές προοπτικές ενδιαφέρουσας και αποδοτικής σταδιοδρομίας, η επιστήμη ως κλάδος έχει γεννήσει συναρπαστικές ιδέες ενώ τα οικονομικά ζητήματα βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Τελειώνοντας τις οικονομικές σπουδές σας θα έχετε πολύ καλές προοπτικές είτε να εργαστείτε στον χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων ή σε οργανισμούς και δημόσια όργανα που ασχολούνται με την οικονομία, ενώ αν θέλετε να εμβαθύνετε με μεταπτυχιακές σπουδές οι προοπτικές σας είναι εξαιρετικές.


Αν επιλέξω 5ο επιστημινικό πεδίο και σπουδές στα οικονομικά, ποιο οικονομικό τμήμα να επιλέξω?
Η επιλογή του Τμήματος φοίτησης πρέπει επίσης να γίνεται και με βάση τις ευκαιρίες που αυτό δίνει στους αποφοίτους του για μεταπτυχιακές σπουδές κύρους. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα ενός Τμήματος και των Καθηγητών του παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα των αποφοίτων μας να γίνουν δεκτοί σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τέλος, η κύρια ισχύς ενός Τμήματος είναι το επιστημονικό κύρος των καθηγητών του καθώς αυτό προσδιορίζει και την ποιότητα των σπουδών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου