Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΔΕΥ (σελίδες 55-139)ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: σελίδες 55-139
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι και Α6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού.
( 4 μονάδες)
Α2. Η διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών μιας επιχείρησης, είναι λειτουργία της διεύθυνσης.
( 4 μονάδες)
Α3. Επικοινωνία είναι μία διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ των ανθρώπων ή των ομάδων.
( 4 μονάδες)
Α4. Σ΄ ένα σχολείο το αρμόδιο στέλεχος σχεδιάζει το πρόγραμμα λειτουργίας, οργανώνει τους πόρους που διαθέτει και κατανέμει αρμοδιότητες, διευθύνει την όλη διαδικασία και τέλος ελέγχει το αποτέλεσμα.
( 4 μονάδες)
Α5. Το φαινόμενο της συνέργιας προϋποθέτει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας .
( 4 μονάδες)

Α6. Η ανώτερη κατηγορία των αναγκών, σύμφωνα με τον Maslow , είναι οι ανάγκες αναγνώρισης.
( 4 μονάδες)

Στις παρακάτω προτάσεις από Α7 μέχρι και Α9 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α7. Σύμφωνα με τον Herzberg ένας από τους βασικούς παράγοντες που δημιουργεί κίνητρο στους εργαζομένους για μεγαλύτερη απόδοση είναι:
α) οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και προαγωγών του εργαζομένου
β) οι πολιτικές της επιχείρησης
γ) οι συνθήκες εργασίας
δ) ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάμενο.
( 6 μονάδες)

Α8. Μία από τις βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη είναι:
α) η μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.
β) η παροχή συμβουλών και οδηγιών προς τους εργαζομένους.
γ) η δύναμη της επιρροής.
δ) η κατοχή των πληροφοριών ή ο έλεγχος των μηχανισμών μεταβίβασής τους.
( 6 μονάδες)
Α9. Ο καταμερισμός των εργασιών είναι βασικό στοιχείο με το οποίο εκφράζεται:
α) ο προγραμματισμός.
β) η οργάνωση.
γ) η διεύθυνση.
δ) ο έλεγχος.
( 6 μονάδες)
Α10. Ποιες οι διαφορές μεταξύ ενός προϊσταμένου και ενός ηγέτη;
( 8 μονάδες)


ΟΜΑΔΑ Β

Β1. Να αναπτύξετε τις απόψεις για την Οργάνωση και Διοίκηση (management) του Η. Fayol και του Max Weber.
( 16 μονάδες)
B2.  Nα αναπτύξετε την Οργάνωση ως βασική λειτουργία της διοίκησης (management).
( 14 μονάδες)
B3. i) Ποιες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές παρακίνησης των εργαζομένων;
( 12 μονάδες)
       ii) Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της λειτουργίας της ομάδας να αναλύσετε τα μέλη της ομάδας.
( 8 μονάδες)ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΥΧΟΜΑΙ !!!


                                                     

                                                                                                                              
NIKOΣ  ΚΟΖΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου