Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

ΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ?

Επειδή από τα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα, προτείνω στους μαθητές που τώρα καλούνται να επιλέξουν μάθημα επιλογής, να μελετήσουν τα ακόλουθα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας (www.ypepth.gr).
Όσον αφορά το μάθημα των Αρχών Οικονομικής θεωρίας (Α.Ο.Θ) παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μαθητών που γράφουν άριστα (18-20) είναι το μεγαλύτερο από κάθε άλλο μάθημα επιλογής και βαίνει αυξανόμενο.
Το ποσοστό των μαθητών που έχουν γράψει κάτω από τη βάση στις Α.Ο.Θ είναι 31% για το 2012 ενώ για τη Βιολογία Γ.Π για παράδειγμα φτάνει το 43% για το ίδιο έτος.
Συμφέρει λοιπόν τους μαθητές, να επιλέξουν Α.Ο.Θ για μάθημα επιλογής ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που ακολουθούν.
Τέλος θα ήθελα να επισημάνω στους αγαπητούς μου μαθητές, ότι μπορείτε να επιλέξετε τις αρχές οικονομικής θεωρίας και ας μη θέλετε σχολή του 5ου επιστημονικού πεδίου! Αυτό γιατί αν γράψετε άριστα στις Α.Ο.Θ ή πάνω από τον μέσο όρο των άλλων μαθημάτων (κάτι που είναι πολύ εφικτό όπως δείχνουν τα στοιχεία) θα έχετε σημαντικό πλεονέκτημα για την εισαγωγή σας σε σχολή πεδίου εκτός του οικονομικού (πχ πολυτεχνείο,νομική,ψυχολογία). Ως απόδειξη αυτού που αναφέρω κάντε το εξής: Βρείτε στο ίντερνετ ένα site υπολογισμού των μορίων (είναι εύκολο αρκεί να το πατήσετε στη μηχανή αναζήτησης) και αρχικά βάλτε τους βαθμούς που πιστεύετε ότι θα γράψετε στο 1ο, 2ο,3ο ή 4ο πεδίο χωρίς το ΑΟΘ και στη συνέχεια με την ίδια βαθμολογία προσθέστε και το ΑΟΘ με βαθμό πάνω από το μέσο όρο των υπόλοιπων μαθημάτων για να δείτε πόσα μόρια κερδίζετε!! Θα διαπιστώσετε ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΡΔΟΣ!!!!
Όσον αφορά τους δικούς μου μαθητές (για να ευλογήσω και τα γένια μου) ,τα ποσοστά επιτυχίας στην κλίμακα 18 με 20 στα φροντιστήρια που δουλεύω έφτασαν το 76% (με τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει έως τώρα) ενώ στα ιδιαίτερα με μεγάλη περηφάνια έχω να δηλώσω ότι έφτασαν το 100%!!!
Κάντε τη σωστή επιλογή γιατί τελικά όλα ειναι θέμα επιλογών.ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2011 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΕΥΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έτη
20122011
1ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 - 202,041,04
15 - 17,923,4421,08
12 - 14,933,8538,55
10 - 11,917,8118,85
5 - 9,919,7218,30
0 - 4,93,102,14
2ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 - 207,147,32
15 - 17,912,7611,81
12 - 14,912,3112,31
10 - 11,910,187,32
5 - 9,932,0628,78
0 - 4,925,5332,44
3ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 - 2022,2321,30
15 - 17,917,4115,45
12 - 14,913,8412,04
10 - 11,97,437,47
5 - 9,918,1118,12
0 - 4,920,9525,59
4ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 - 2031,1547,27
15 - 17,927,3321,20
12 - 14,915,0511,03
10 - 11,95,735,73
5 - 9,911,398,16
0 - 4,99,326,59
5ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
18 - 2020,9918,96
15 - 17,921,1022,95
12 - 14,914,6815,27
10 - 11,98,538,41
5 - 9,922,2620,36
0 - 4,912,4314,03
6ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
18 - 203,812,78
15 - 17,914,9313,77
12 - 14,918,2419,92
10 - 11,913,6014,61
5 - 9,929,1730,31
0 - 4,920,2218,58
7ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.18 - 2016,8916,26
15 - 17,921,6118,74
12 - 14,915,5117,08
10 - 11,98,7010,47
5 - 9,915,5517,05
0 - 4,921,7220,37
8ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
18 - 207,174,34
15 - 17,927,7123,46
12 - 14,926,1230,44
10 - 11,913,4215,06
5 - 9,919,4719,11
0 - 4,96,087,57
9ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
18 - 2019,1817,78
15 - 17,920,0816,83
12 - 14,914,3413,34
10 - 11,98,448,64
5 - 9,922,5024,61
0 - 4,915,4318,77
10ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
18 - 2031,0419,91
15 - 17,932,9734,06
12 - 14,914,5420,35
10 - 11,96,148,43
5 - 9,99,9412,11
0 - 4,95,345,11
11ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
18 - 209,7911,09
15 - 17,918,5117,98
12 - 14,919,3020,14
10 - 11,911,7911,55
5 - 9,924,1421,41
0 - 4,916,4417,80
12ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΤ.18 - 209,1013,84
15 - 17,916,2217,71
12 - 14,917,7116,25
10 - 11,911,9010,97
5 - 9,929,8127,09
0 - 4,915,2414,11
13ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
18 - 2028,5736,54
15 - 17,922,6625,87
12 - 14,915,4812,65
10 - 11,97,665,52
5 - 9,915,7311,92
0 - 4,99,867,46
14ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
18 - 2043,1741,30
15 - 17,920,9325,57
12 - 14,912,9410,74
10 - 11,95,764,98
5 - 9,911,5210,99
0 - 4,95,666,39
15ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ.1
18 - 209,218,77
15 - 17,912,9514,19
12 - 14,917,2016,12
10 - 11,912,2410,32
5 - 9,928,7425,80
0 - 4,919,6324,77
16ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 1
18 - 208,6612,24
15 - 17,912,9915,33
12 - 14,916,0114,43
10 - 11,912,2811,59
5 - 9,930,8129,51
0 - 4,919,2316,88
17ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ
ΚΑΤ. 1
18 - 2043,5744,97
15 - 17,921,3323,58
12 - 14,910,7111,85
10 - 11,97,486,05
5 - 9,911,2211,34
0 - 4,95,662,19
18ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
18 - 202,473,04
15 - 17,96,216,26
12 - 14,99,329,89
10 - 11,98,168,25
5 - 9,928,2524,16
0 - 4,945,5648,37
19ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ
ΚΑΤ. 2
18 - 202,163,34
15 - 17,94,816,28
12 - 14,97,608,66
10 - 11,97,077,52
5 - 9,934,5135,85
0 - 4,943,8138,32
20ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
18 - 2030,5630,37
15 - 17,917,1616,85
12 - 14,914,9814,16
10 - 11,910,239,25
5 - 9,923,3623,35
0 - 4,93,675,99
21ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ
ΤΕΧ ΚΑΤ. 2
18 - 2016,7416,24
15 - 17,917,9117,69
12 - 14,914,5213,95
10 - 11,99,518,91
5 - 9,919,8123,80
0 - 4,921,4819,39
22ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
18 - 2033,8023,52
15 - 17,919,9820,97
12 - 14,913,6912,65
10 - 11,96,956,75
5 - 9,914,9317,89
0 - 4,910,6118,19


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου